Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB „Medžio apdaila“ pirkimo sudarant nuotolines pirkimo-pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.gerosgrindys.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Medžio apdaila“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje po registracijos arba be registracijos (toliau – „Pirkėjas“). Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės (18 metų), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. juridiniai asmenys;

1.2.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Šių prekių pardavėjas yra UAB „Medžio apdaila“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 123403851, registruota buveinė adresu: Verkių g. 44, LT-09109 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris 852700324 fakso numeris (8 5) 2770738. (toliau – „Pardavėjas“).

1.4. Pardavėjas ir Pirkėjas toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“.

1.5. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.7. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju.

2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

2.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2.2. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.2.1. užsiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijos metu prašomus asmens duomenis;

2.2.2. nesiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus pasirinktoms prekėms įsigyti, apmokėti ir pristatyti.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, Pardavėjo Privatumo politikos. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.6. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas Elektroninėje parduotuvėje. Patvirtinime yra pateikiama URL nuoroda į šias Taisykles, kurią aktyvavus atidaromos šios Taisyklės PDF formatu.

2.7. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų:

2.7.1. elektronine bankininkyste (sumokėti galima naudojantis Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, Luminor Bank AB, AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas paslaugomis, taip pat elektroninės pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB paslaugomis, taip pat elektroninės pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB paslaugomis);

2.7.2. mokėjimo kortelėmis (kreditinėmis ir debetinėmis MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron kortelėmis, turinčiomis saugaus atsiskaitymo internete galimybę, kurią galima aktyvuoti kortelę išdavusiame banke);

2.7.3. iki 300 eurų įskaitant PVM grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu (jei atsiskaitoma prekes pristatančiam kurjeriui, jam mokėtina suma negali viršyti 300 eurų su PVM);

2.7.4. išsimokėtinai (pasinaudodamas finansinėmis paslaugomis, teikiamomis finansų įstaigų, su kuriomis Pardavėjas yra sudaręs atitinkamas sutartis).

2.8. Jei Pirkėjas perka prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, jis privalo sumokėti visą tokių prekių bendrą kainą užsakymo metu, kaip nurodyta 3.1 punkte.

2.9. Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2.8 punkte (pvz. užsakomos prekės, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, kombinuotos prekės (tiek užsakomos, tiek Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu esančios prekės), jis privalo sumokėti 30 (trisdešimties) proc. bendros prekių kainos avansą, kaip nurodyta 3.2 punkte. Visa likusi bendros prekių kainos dalis turi būti sumokama:

2.9.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo elektroninio pašto, informuojančio apie užsakytų prekių atvykimą pas Pardavėją, gavimo dienos, jei mokama per elektroninę bankininkystę arba mokėjimo kortelėmis.

2.9.2. Prekių pristatymo pristatymo / atsiėmimo metu, jei mokama grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu (jei atsiskaitoma prekes pristatančiam kurjeriui, jam mokėtina suma negali viršyti 300 eurų).

2.10. Jei nesumokama likusi bendros prekių kainos dalis 2.9 punkte nustatyta tvarka, taikomos 5.2 punkto nuostatos.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes per elektroninę bankininkystę ar mokėjimo kortele ar išsimokėtinai, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – „Prekių krepšelis“), pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.2. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – „Prekių krepšelis“), pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra) ir apmoka ne mažiau kaip 30 (trisdešimties) proc. bendros prekių kainos avansą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai avanso suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.3. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus.

3.4. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

5.2. Jei Pirkėjas:

5.2.1. neatsiima prekių arba nesumoka už prekes po to, kai pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais ar banko kortele atsiimdamas prekes, arba

5.2.2.Pirkėjas iš anksto apmoka už Prekes, tačiau neatsiima prekių, kadangi Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą ir pristatyti prekių,

5.2.3. Pirkėjas sumoka 30 % avansą ir nesumoka visos likusios bendros prekių kainos dalies šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, tuomet praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo prekių atsiėmimo ar apmokėjimo termino Pardavėjas turi teisę užsakymą anuliuoti.

5.3. Jei 5.2 punkte nurodytu atveju už prekes buvo sumokėta avansu, tuomet Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, mokamus Pardavėjo už atliktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestį, jeigu toks buvo taikomas. Jei 5.2 punkte nurodytu atveju už prekes avansu sumokėta nebuvo, Pirkėjas, Pardavėjo reikalavimu, privalo per protingą terminą nuo reikalavime nurodytos sumos atlyginti Pardavėjo nuostolius, t. y. prekių pristatymo mokestį, jei toks buvo taikomas. 

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. 

6.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti Elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

6.4. Jei per klaidą Pirkėjas negauna prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis prekėmis privalo išsamiai susipažinti su prekių naudojimo instrukcija.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir / arba ant prekės ir / arba prekės pakuotėje ir / arba prekės naudojimo instrukcijoje. Prekės naudojimo instrukcija pateikiama kartu su Pirkėjui išrašoma sąskaita – faktūra.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos, pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje Pardavėjo fizinėje parduotuvėje.

9.2. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo pasirinką fizinę parduotuvę.

9.3. Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui.

Pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu

9.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kainos ir svorio, jei šiose Taisyklėse ir/ar Elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip, pvz. kad prekių pristatymo mokestis yra neimamas, jei užsakytų prekių vertė viršija tam tikrą sumą.

9.5. Jei Pirkėjas neužsako ir neapmoka prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos atskirai iki apmokėjimo už prekes, prekių iškrovimu ir užnešimu pasirūpina pats Pirkėjas savo jėgomis ir sąskaita, jei šiose Taisyklėse ir/ar Elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip.

9.6. Jei Pirkėjas užsako prekių daugiau nei už 499,00 EUR (keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai), įskaitant PVM, pristatymas visos Lietuvos teritorijoje yra nemokamas.

9.7. Jei Pirkėjas užsako prekių daugiau nei už 2.999 EUR (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai), įskaitant PVM, pristatymas visos Lietuvos teritorijoje bei iškrovimo ir užnešimo paslauga yra nemokami.

9.8. Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

9.9. Priimant / atsiimant prekes, Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9.10. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, paprastai per 1-3 (vieną – tris) darbo dienas, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas.

9.11. Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2.8 punkte (pvz. užsakomos prekės, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, kombinuotos prekės (tiek užsakomos, tiek Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu esančios prekės), apie užsakytų prekių atvykimą Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakytų prekių atvykimo pas Pardavėją dienos ir pristato prekes paprastai per 1-3 (vieną – tris) darbo dienas nuo visos likusios bendros prekių kainos dalies įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos, jei atsiskaitoma per elektroninę bankininkystę ar mokėjimo kortelėmis, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas. Jei visa likusi bendros prekių kainos dalis bus mokama grynais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu (jei atsiskaitoma prekes pristatančiam kurjeriui, jam mokėtina suma negali viršyti 300 eurų), prekės pristatomos paprastai per 1-3 (vieną – tris) darbo dienas nuo informacijos apie prekių atvykimą pas Pardavėją pateikimo Pirkėjui dienos.

9.12. Bet kuriuo atveju, prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po atitinkamos šiose Taisyklėse nurodytos sumos už prekes įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

9.13. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu Taisyklėse nurodytais rekvizitais. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų nuo raštiškos informacijos apie užsakymo atsisakymą gavimo dienos yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

9.14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.15. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės,  ir / ar kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

9.16. Pirkėjas privalo per 16 (šešiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas.

Pristatymas į Pardavėjo fizines parduotuves

9.17. Pirkėjas gali nemokamai atsiimti užsakytas prekes Pardavėjo fizinėse parduotuvėse. Užsakymas parengiamas atsiėmimui per:

9.17.1. paprastai per 5-7 darbo dienas nuo visiško apmokėjimo už prekes dienos (jei mokama per elektroninę bankininkystę arba mokėjimo kortele), arba

9.17.2. paprastai per 5-7 darbo dienas nuo informacijos apie prekių atvykimą pas Pardavėją pateikimo Pirkėjui dienos (jei likusi bendros prekių kainos dalims mokama atsiimant prekes fizinėje Pardavėjo parduotuvėje).

9.18. Pristatymui į Pardavėjo fizines parduotuves taip pat taikomi šių Taisyklių 9.12 – 9.14 punktai.

9.19. Pirkėjas privalo atsiimti prekes per 5 (penkias) darbo dienas, priešingu atveju taikomos 5.2 punkto nuostatos ir užsakymas yra anuliuojamas, nebent Pardavėjas su Pirkėju susitarė dėl prekių sandėliavimo iki 30 dienų.

9.20. Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir užsakymo numerį. Atsiimti prekes gali tik Pirkėjas. Jei prekes atsiima ne Pirkėjas, toks asmuo darant užsakymą privalo būti nurodomas kaip prekių gavėjas.

9.21. Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui priėmus prekes, laikoma, kad prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas.

9.22. Nekokybiškas prekes Pirkėjas grąžina į tą pačią fizinę Pardavėjo parduotuvę, kurioje Pirkėjas atsiėmė prekes.

10. Prekių kokybė

10.1. Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Elektroninės parduotuvės nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais vaizdiniais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti prekės aprašymą.

10.3. Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.

10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.2. Jei prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į artimiausią Pardavėjo fizinę parduotuvę, kartu su prekėmis pateikdamas prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitus prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus).

11.3. Pardavėjas grąžina Pirkėjui Pirkėjo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.

11.4. Jei nėra nustatyta kitokio prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti termino, teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai. Jei Pardavėjas teikia prekėms Pardavėjo kokybės garantiją, tokia garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugų nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

11.5. Jei Pirkėjas ar jo pasitelktas asmuo prekes naudoja ne pagal prekių naudojimo instrukciją, prekės kokybės garantija netaikoma ir Pardavėjas dėl to neprisiima jokios atsakomybės.

12. Apsikeitimas informacija / Skundų nagrinėjimo tvarka

12.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis Elektroninės parduotuvės interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“.

12.2. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Medžio apdaila“ elektroniniu paštu info@gerosgrindys.lt arba raštu, adresu: UAB „Medžio apdaila“, Verkių g. 44, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba telefonu +37061871060.

12.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Vadovaujantis LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d., Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

14. Rinkodara ir informacija

14.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

14.4. Jei Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes, taip pat sutinka gauti e. naujienas, SMS žinutes, spausdintą medžiagą, skambučius telefonu su pasiūlymais ir straipsniais, jis tai pažymi varnele arba darydamas užsakymą, arba aiškiai pažymėdamas savo sutikimą Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat gauti e. naujienas, SMS žinutes, spausdintą medžiagą, skambučius telefonu su pasiūlymais ir straipsniais Pirkėjas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Pardavėją 14.6 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui e. naujienų ir nenaudos jo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais.

14.5. Jei pirkdamas prekę Pirkėjas pateikė Pardavėjui savo el. pašto adresą, Pardavėjas gali jį panaudoti siųsti Pirkėjui el. naujienas elektroniniu paštu arba panašius Pardavėjo produktus ar paslaugas. Užsakymo patvirtinimo laiškuose, taip pat ir kiekviename reklaminiame laiške Pardavėjas suteikia Pirkėjui pasirinkimą atsisakyti visų būsimų el. naujienų žinučių prenumeratos.

14.6. Bet kuriuo metu Pirkėjas gali atšaukti duotą sutikimą gauti naujienlaiškius elektroniniu paštu paspausdamas atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške, arba skambinant telefonu +37061871060 darbo dienomis, jei norite atsisakyti sutikimo dėl bendravimo SMS žinutėmis, telefonu, spausdinta medžiaga ar elektroniniu paštu

14.7. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, taip pat gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros.

15. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

15.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.228-11 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties („Sutartis“), išskyrus atvejus, jei Sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei Sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms, jei Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@gerosgrindys.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

15.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis pristatymo kainos tarifas, nei pristatymo kainos tarifas, kuris buvo pritaikytas perkant prekes kartu su grąžinamomis prekėmis, ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

15.3. Prekės grąžinamos fizinėse Pardavėjo parduotuvėse. Už grąžinamų prekių komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekės nesukomplektuotos, Pardavėjas nepriima grąžinamų prekių.

15.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

15.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

15.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

15.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

15.4.4. grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.

15.4.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

15.4.6. kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos;

15.4.7. turi būti pateikti visi prekių įsigijimą patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra ar kitas prekių įsigijimą patvirtinantis dokumentas).

15.5. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pardavėjas turi teisę sumažinti Pirkėjui grąžintinos sumos dydį proporcingai prekės vertės sumažėjimui. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

15.6. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų, jei grąžinamos prekės neatitinka 15.4 punkto reikalavimų ir/ar praleistas sutarties atsisakymo terminas.

15.7. Aukščiau nurodytos 15 straipsnio nuostatos nedaro įtakos Pirkėjo teisėms, susijusioms su nekokybiškų prekių grąžinimu.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

16.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.4. Prašymą / skundą dėl mūsų Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse –  http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

16.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Majeure aplinkybės), kurios apima:

16.5.1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

16.5.2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

16.5.3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

Atstovauja šiuos gamintojus

Atstovaujame šiuos gamintojus